 +8618999222000  875491817@qq.com
Homepage / news / company news / Zhongguang Nuclear Xinjiang Dasaka City Phase 49.5MW Wind Power Generator Factory Generator Project

Zhongguang Nuclear Xinjiang Dasaka City Phase 49.5MW Wind Power Generator Factory Generator Project

Views: 0     Author: Site Editor     Publish Time: 2013-04-02      Origin: Site

Xinjiang But Building China, Guangjiang Power Power Co., Ltd. Order 100GF from our companyDongfeng Cummins diesel generator set, Is configured as Dongfeng Cummins 6BTAA5.9-G2 / TFW-100KW for medium-wide nuclear Xinjiang Dasan City Phase 1 49.5MW wind turbine factory generator set project details consultant 18999222000, 13809953146, 19609915083


1

Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.
a professional production of generators.
Dieselgenerators Diesel generator setsManufacturers, Supply Cummins generator sets, Yuehai generator sets, Yuchai generator sets.
Contact Us
Address:Room 2-4-602, Jiafengyuan Community, No. 305, Beijing North Road, Urumqi, Xinjiang
Contact: Gu Xiaobing
Managed Office: +86-0991-3817210 +8618999222000
Sales: +86-0991-3814032 +8618609915083
Three packs: +86-0991-3814032 +8617704919966
Website:
www.xjxgdl.com
mailbox:3481400475@qq.com
Copyright ©Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.New ICP No. 17000509 -1