 +8618999222000  875491817@qq.com
Homepage / news / company achievements / Xinjiang Dasancheng Zhongbu, Power Generation Co., Ltd. 100GF Cummins / Pu Power Generator Project

Xinjiang Dasancheng Zhongbu, Power Generation Co., Ltd. 100GF Cummins / Pu Power Generator Project

Views: 0     Author: Site Editor     Publish Time: 2013-04-02      Origin: Site

Xinjiang Dasan City, Guangki Power Power Co., Ltd. purchased 100GF low-noise trailer Cummins diesel generator set for Xinjiang Dasan City, 49.5MW wind power plant diesel generator project details consultant 18999222000, 13809953146, 19609915083

Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.
a professional production of generators.
Dieselgenerators Diesel generator setsManufacturers, Supply Cummins generator sets, Yuehai generator sets, Yuchai generator sets.
Contact Us
Address:Room 2-4-602, Jiafengyuan Community, No. 305, Beijing North Road, Urumqi, Xinjiang
Contact: Gu Xiaobing
Managed Office: +86-0991-3817210 +8618999222000
Sales: +86-0991-3814032 +8618609915083
Three packs: +86-0991-3814032 +8617704919966
Website:
www.xjxgdl.com
mailbox:3481400475@qq.com
Copyright ©Urumqi Cummins Electromechanical Equipment Co., Ltd.New ICP No. 17000509 -1